O nás


Ideálie
Ideálie

Centrum IDEALIE je prostor věnovaný vzdělávání, kultuře a dobrovolnictví. Vznikl díky lidem, kteří chtějí mít možnost splnit svůj sen, kterým je rozvíjet vlastní potenciály a uskutečňovat aktivní soužití, uznávat a podněcovat různé kulturní projevy celistvého rozvoje člověka vzhledem ke všem vnitřním a vnějším stránkám a vlastnostem jeho osobnosti.
Na základě zcela humanistických pohnutek, stejných jako ty, které motivovaly také Filozofické školy na klasický způsob, altruisticky spolupracujeme na uskutečňování těchto snů, což znamená, že jsme všichni dobrovolníci. Někdo by mohl říci, že je to „místo, kde se sny stávají skutečnosti...“ Snad... Záleží to na každém z nás, protože sny si vytváříme i splňujeme sami. Pokud jsou to fantazie čekající na to, že se stane „zázrak“ z venčí, který nám je přinese na zlatém podnose, určitě se neuskuteční. Pokud je to představivost doprovázená úsilím a zdravým rozumem, který počítá s vlastními silami překonávání se, pak se naše sny stanou skutečností na jakémkoli místě a v jakémkoli okamžiku.
Naše „Země Ideálů“ není utopií, protože ji před námi žili mnozí známí i neznámí lidé prostřednictvím svých snů uskutečněných ve společnosti. Tyto sny se staly naší současností a budou je žít i generace po nás, protože po nás nebude žádná potopa, nýbrž svět budoucnosti, o které sníme jako o lepším, krásnějším, pravdivějším a spravedlivějším. V Ideálii pojímáme kulturu a dobrovolnictví jako integrační a živé aktivity, které umožňují propojit různá myšlení, kreativitu a účast ve společnosti, což prospívá rozvoji člověka, neboť to probouzí solidaritu, svobodu, úctu k okolnímu světu a toleranci k odlišnostem, imaginaci, velkorysost a mnoho dalších schopností.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je plodem vůle vložené do služby ostatním. Věříme, že neexistuje větší bohatství, než je tato dobrá vůle, ochota. Je to snaha usměrnit vůli k mysli: spolupracovat s lidmi, zmírnit jejich potíže, zlepšit jejich okolí, starat se o jejich výchovu a zapojení do světa. Jsou to cíle důstojné toho, aby se žily.
Naši dobrovolníci dokazují, že přestože žijeme v konzumní společnosti, to opravdu hodnotné se získává a dává díky velkorysosti. Tato velkorysost se v Ideálii naplňuje prostřednictvím mnoha tváří dobrovolnictví: sociálního (sbírky pro potřebné, aktivity pro seniory a opuštěné děti atd.), ekologického (úklid přírody, zalesňování, starost o útulky pro zvířata atd.) a kulturního, které prospívají všem. 

Kultura

Chápeme ji jako projev člověka, který své lidské hodnoty uskutečňuje v praxi. Podporujeme model aktivní kultury, na níž se podílejí všichni, což umožňuje uplatnění kvalit každého jednotlivce, rozšiřuje mentální horizont a otevírá se projevům ducha. Takový model je široký a zahrnuje nejrůznější disciplíny: od dějin pro antropologii, fyziku, umění, sport…, a také pomáhá vysvětlit fenomény a problémy dnešní doby. Učí nás správně myslet, správně cítit a správně mluvit. Naši dobrovolníci v kulturním smyslu přispívají svými dovednostmi na poli hudby, divadla, lékařství, řečnictví, řemeslnictví... Aniž bychom opomenuli údržbu naší infrastruktury a sídla, zcela v rukou těchto dobrovolníků, bez nichž by Ideálie nemohla ani otevřít své dveře dokořán, aby přivítala zájemce.

Filozofický podtext

To, co spojuje tolik různých iniciativ, sklonů, aktivit a dílen v Ideálii, je filozofické formování a filozofické sklony všech členů a spolupracovníků. Filozofie je vnitřní neklid, hledání odpovědí na základní životní otázky a aktivní uplatňování toho, co se odhalilo v životě, pokud je to dobré, krásné, pravdivé a spravedlivé. Znamená to učit se myslet, rozjímat, rozhodovat, žít a zároveň to sdílet s ostatními ve snaze spolupracovat na utváření lepšího a lidštějšího světa. Proto jsou naše aktivity nejen zábavné, ale mají i filozofický podtext prospěšný rozvoji nitra a lidských hodnot, což se projevuje ve schopnosti soužití člověka se sebou samým i s ostatními. Je to filozofie jako způsob života.
Co nabízí Ideálie?
Kulturní a vzdělávací programy
Uměleckou kreativitu
Formování a rozvoj osobnosti
Péči o životní prostředí a sociální aktivity
Rekreační a sportovní aktivity
Probuzení zájmu o knihy a četbu  
 

Kdo nám to umožňuje?

MINERVA, ateliér různých dovedností

Pro milovníky krásného umění pořádá tvůrčí dílny obnovy kulturního dědictví prostřednictvím archeologických reprodukcí a přednášek o starodávných civilizacích.
více na: www.vecnakrasa.cz

GEA, skupina aktivní ekologie

Pořádá kurzy teoretického a technického formování v oblasti životního prostředí a sociálních aktivit.
více na: www.geacz.org

NOVÁ AKROPOLIS, filozofická škola na klasický způsob

Ve více než šedesáti zemích světa pořádá kurzy srovnávací filozofie různých období a krajů, semináře z psychologie, kurzy řečnictví, symbolizmu, filozofie morálky a mnoho dalších.
více na: www.akropolis.cz

AGORA, filozofické knihkupectví

Prostřednictvím knih, které vydává, se snaží znovu probudit zájem o četbu a psané slovo, bez něhož by nebyl možný pokrok lidstva ani rozvoj jedince.
více na: www.vecnakrasa.cz

SPORT se Srdcem

Sport není pouze cvičením, ale může být i cestou růstu a zlepšování pro všechny. Atlet v řečtině byl název pro člověka, který se snaží, který sám sebe zkouší, a to je myšlenka, kterou sdílíme, protože je dobré cítit se atleticky tváří tvář zkouškám každodenního života.

HEKET, pronájem sálů, učeben a mnoho dalších aktivit.

více na: www.heket.cz    
 

Naše cíle

– Nabídnout další alternativní návrh pro kulturu a volný čas založený na lidských hodnotách a osobním růstu.
– Rozvíjet tvořivost, vyjadřování se a komunikaci prostřednictvím uměleckých a humanitních projevů.
– Uplatňovat v praxi dovednosti a schopnosti, které pomáhají utvářet charakter a rozvíjet citlivost.
– Zodpovědným a účinným způsobem podporovat odbornou přípravu a účast při prevenci a řešení sociálních a environmentálních problémů.

Ideálie je sen o Ideální Zemi, kde se sny opravdu stávají skutečností.